Wyróżnienia zespołuRok 2002
Medal pamiątkowy wręczony przez PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA, będący wyrazem uznania za wniesiony wkład w rozwój kultury oraz jej propagowanie na terenie naszego miasta.
Rok 2001
Nagroda Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury
Rok 1990
W lutym 1990 r. z okazji 10 - lecia istnienia zespołu "OBLICZA" odbyła się w Teatrze Ziemi RybnickiejAUKCJA OBRAZÓW CZŁONKÓW ZESPOŁU. Całkowity dochód z aukcji przeznaczono naFUNDUSZ DARU NARODOWEGO. Zespół otrzymał specjalne podziękowania od Prymasa PolskiKS. KARDYNAŁA JÓZEFA GLEMPAoraz od wiceprezesa Zarządu Funduszu Daru NarodowegoSTEFANA DEMBIŃSKIEGO.