Sami o sobieZespół Malarski Twórców Nieprofesjonalnych "Oblicza" istnieje od września 1980 r.
W 1985 r. powstało również (zarejestrowane w Urzędzie Miasta Rybnika) Stowarzyszenie Twórców Nieprofesjonalnych "Oblicza", wchodzące w skład Zespołu Malarskiego Twórców Nieprofesjonalnych "Oblicza".
Zarząd tego Stowarzyszenia jest równocześnie zarządem Zespołu, w którego skład wchodzą: prezes (Norbert Frai), wiceprezes (Teodor Godziek), sekretarz (Anna Zimna), skarbnik i kronikarz (Kazimiera Drewniok) oraz dwóch członków zarządu (Halina Mika i Józef Woryna).
W ciągu 25-ciu lat swojej działalności Zespół "Oblicza" skupił miłośników malarstwa o różnych zawodach, o różnym wykształceniu i wieku (od 15-tu do 90-ciu lat), a także o różnych sposobach przekazywania swoich malarskich spostrzeżeń i doznań, tj: od realistycznych rejestracji bodźców czysto optycznych, po deformację i filozoficzne refleksje. Tak zróżnicowaną grupę połączyła nie tylko chęć malowania, ale także atmosfera życzliwości, wzajemnego zrozumienia i akceptacji, jaką wprowadził założyciel i prowadzący Zespół artysta malarz Marian Rak. Zaszczepił on w malarzach miłość do sztuki poprzez własne fascynacje, przejawiające się w przekazywanej wiedzy, poprzez żywiołowe i emocjonalne podejście do malarstwa oraz szacunek dla każdego malującego, szczególnie dla początkującego nieprofesjonalnego artysty.
Zawsze dążył do wydobycia indywidualnych cech osobowości z każdego twórcy nieprofesjonalnego, do jego własnego spojrzenia na otaczający świat.
Działalność grupy nie ogranicza się jedynie do zajęć w pracowni. Organizowane są plenery malarskie, pozwalające poznać i przeżywać uroki przyrody, uroki Ziemi Śląskiej - Ziemi Ojczystej. Twórcy obcując z przyrodą, i architekturą, utrwalają zabytki kultury śląskiej, małe kapliczki, kościółki, stare chaty i zagrody oraz dzikie zakątki, ulegające stopniowej degradacji i zapomnieniu. Atmosferze skupionej pracy towarzyszy duża dyscyplina, samokrytycyzm i zdrowa rywalizacja.
Dzięki takim warunkom pracy, dużym wymaganiom oraz umiejętnościom pedagogicznym prowadzącego Zespół Mariana Raka, powstają prace o wysokich walorach artystycznych, które są wielokrotnie honorowane czołowymi nagrodami i eksponowane na wystawach krajowych i zagranicznych (Chiny, Czechy, Francja, Litwa, Meksyk, Niemcy, Słowacja i Rosja) oraz zdobią prywatne galerie i zbiory w kraju i za granicą, między innymi w Galerii Wojciecha Siemiona w Petrykozach (prace lekarza psychiatry Pawła Dragona i górnika Konrada Szczuki).
W Polsce i w Belgii została wydana w formie katalogowej i pocztówkowej seria zabytkowych, drewnianych kościółków regionu rybnicko-wodzisławskiego, autorstwa Kazimiery Drewniok. Jej dziełem są również książeczki "Śląskie kościółki drewniane" i ilustracje do tekstów utworu "Cila", rysunki w "Nowinach", w ramach konkursu zabytków pt. "Zgadnij" oraz bajki w Internecie. Natomiast gobelin "Królewna Śnieżka i Krasnoludki" Janiny Kubik i nieżyjącej już Marii Krauze, będący darem autorek dla potrzebujących serca i opieki chorych dzieci, zdobi wnętrze Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Wielu członków Zespołu "Oblicza" uczestniczyło w kilkunastu "Aukcjach Obrazów", przeznaczając całkowity dochód ze sprzedaży swoich prac na cele charytatywne i kulturalne.
Kwotę 40.000 zł, jaką to cenę osiągnęły obrazy Maksymiliana Hojki i Jana Śliżewskiego, autorzy przekazali w darze Ośrodkowi Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śląskim. Za dotychczasową wybitną działalność artystyczną Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku przyznało w latach 1987 - 89 Złote i Srebrne Odznaki "ZASŁUŻONY DLA MIASTA RYBNIKA" następującym malarzom: Edwardowi Dębowskiemu, Kazimierze Drewniok, Norbertowi Fraiowi, Maksymilianowi Hojce, Irenie Wiktor, Janowi Śliżewskiemu, Eugeniuszowi Kretkowi, Konradowi Szczuce, Janinie Kubik oraz Magdalenie Szołtysek, seniorce Zespołu, której oprócz Złotej Odznaki przyznana została "Nagroda Prezydenta Miasta Rybnika".
W 1992 r. nagrodę tę otrzymała również Kazimiera Drewniok, a w 1997 r. Norbert Frai, natomiast Tadeusz Gryt otrzymał Listy Gratulacyjne od Prezydenta Miasta Rybnika, od Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Katowicach oraz od Dyrektora Rybnickiego Ośrodka Kultury. W 1991 r. z okazji Jubileuszu 10-lecia Działalności Zespołu Twórców Nieprofesjonalnych "Oblicza", w czasie otwarcia wystawy w Galerii Teatru Ziemi Rybnickiej, obrazującej dorobek twórczy Zespołu, najaktywniejsi jego członkowie oraz artysta malarz Marian Rak otrzymali z rąk Prezydenta Miasta Rybnika Honorowe Dyplomy.
Działalność grupy artystycznej była tematem wielu prac dyplomowych i magisterskich, kilkunastu reportaży prasowych i radiowej audycji pt. "Cztery pory Roku" oraz Polskiej Kroniki Filmowej, a w 1982 r. weszła w skład kolorowego filmu o sztuce, zrealizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Katowicach oraz Wytwórnię Filmów Telewizyjnych POLTEL.
Często zamieszczane są na łamach prasy recenzje z indywidualnych i zbiorowych ekspozycji prac uczestników zespołu, a elementem nadzwyczaj wszystkich aktywizującym jest wydawana przez Mariana Raka "składanka", forma mini - folderu, informująca o charakterze twórczości autora aktualnej wystawy indywidualnej, niejednokrotnie połączonej z wernisażem. Jednak na taką formę wyróżnienia członkowie grupy muszą sobie zasłużyć pracą i aktywnym uczestnictwem w zajęciach.
Przez 25 lat Zespół "Oblicza" prowadził ożywione życie artystyczne ciągle się odmładzał, na przykład, poprzez przyjmowanie nowych członków, rozwiązywanie problemów, ciągłe doskonalenie oraz nawiązywanie kontaktów z innymi krajami, takimi jak Argentyna, Francja, Rosja, Niemcy, Litwa, Czechy, Słowacja, organizując nam swoje wystawy i plenery; z okazji Tygodnia Francusko - Polskiego kilku malarzy z zespołem "Oblicza" brało udział w dwóch plenenerach we Francji w Mazamèt; w r. 1994 (Norbert Frai, Maksymilian Hojka, Jan Śliżewski, Irena Wiktor) i 2000 r. (Norbert Frai, Teodor Godziek, Walentyna Klimkiewicz, Anna Zimna). Artyści polscy i francuscy malowali fragmenty miasta Mazamèt. Polacy zostawili tam swoje namalowane obrazy, które zdobią ściany Merostwa Mazamèt.
W ramach rewanżu francuscy nie profesjonalni malarze w 1996 r. i w r. 2001 uczestniczyli w plenerze zorganizowanym z okazji Dni Kultury Francuskiej w Rybniku. Uwieńczeniem szlachetnej i pięknej współpracy był wspólnie namalowany obraz, przedstawiający wizje malarskie fragmentów dwóch zaprzyjaźnionych miast, który znajduje się w Teatrze Ziemi Rybnickiej.
Pozostały także trwałe przyjacielskie kontakty twórców polskich i francuskich.
Członkowie zespołu "OBLICZA" brali dotychczas udział w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach i plenerach odbywających się w Polsce i zagranicą - zostali laureatami czołowych nagród i wyróżnień.

O osiągnięciach Zespołu "Oblicza" i o Marianie Raku - przewodniku po "delikatnej materii sztuki" napisała w dalekim Sydey (Australia) red. Tatiana Kamieńska w artykule zamieszczonym w czasopiśmie "Akcent Polski". Autorka podkreśla, że chce opowiedzieć "o jednym Zespole ludzi szczęśliwych, działającym w Polsce", którzy "pragną wyrazić siebie, odnaleźć swoją ścieżkę na bezdrożach życia", czyli o Zespole "Oblicza". Dla wielu tych ludzi Zespół stał się drugim domem. Pan Marian "potrafił stworzyć szczególną atmosferę przyjaźni, wzajemnego zaufania, koleżeńskiej pomocy, wspólnych obchodów świąt i tradycyjnych dyskusyjnych Spotkań przy herbatce".
Dawna uczennica państwa Raków, mieszkająca od wielu lat w Australi, Urszula Neill-Klimkiewicz napisała list do gazety "Nowiny", w którym wspomina piękne chwile spędzone z profesorem Rakiem, który "opowiadał cudowne historie o malarzach i ich obrazach, przynosił albumy, reprodukcje - pokazywał, tłumaczył, objaśniał.
Opowiada ona pewną zabawną historię "Pamiętam, jak zwiedzaliśmy Wawel. Równocześnie z nami szły trzy grupy turystów z przewodnikami. Po jakimś czasie nasza grupa dziwnie się powiększyła. Pan profesor mówił tak fantastycznie, że ludzie z innych grup przyłączyli się do nas (razem ze zrezygnowanymi paniami przewodniczkami), a na koniec podziękowaniom i oklaskom nie było końca. "Pisze, że chciałaby, żeby Pan profesor wiedział, o ile uboższe byłoby jej życie na szarym przykopalnianym osiedlu, gdyby nie spotkała na swej drodze dwoje wspaniałych ludzi: Barbary i Mariana Raków. To, iż trafiła wtedy do kółka plastycznego, do dziś uważa za najwspanialszą rzecz, która ją spotkała.

Pani Anna Karwot w czasopiśmie "Z Ziemi Eichencjorffa" pisze o Marianie Raku: "Wielki Mistrz. Guru serc. Lekarz dusz. - Oto odpowiedniejsze słowa, określające tego artystę.
Dzieli On swoją sztukę z ludźmi, daje im szansę w dłonie do walki z beznadziejnością, samotnością, brakiem akceptacji. Odkrywa przed nimi świat przyjazny człowiekowi, intrygujący i kolorowy. Potrafi stworzyć cudowny klimat łączący artystę z ludźmi, a pedagoga z uczniami".O takich artystach pisze Zbigniew Herbert w wierszu "W pracowni":

"Lekkim krokiem przechodzi od plamy do plamy od owocu do owocu dobry ogrodnik podpiera kwiat patykiem człowieka - radością słońce - błękitem"

Członkowie Zespołu Malarskiego Twórców Nieprofesjonalnych "Oblicza" oraz Stowarzyszenie Twórców Nieprofesjonalnych "Oblicza" składają artyście malarzowi Marianowi Rakowi serdeczne podziękowania za 25-letni trud i poświęcenie w prowadzeniu Zespołu, za mądrość i takt w obcowaniu z nimi oraz dużą wiedzę, którą się tak pięknie umie dzielić z innymi. Składają także podziękowania małżonce, artystce grafikowi Barbarze Wołoszyńskiej-Rak, za wspieranie artystycznych poczynań grupy, służenie dobrą radą, dobrym słowem i za wspaniały duch opiekuńczy.

Z okazji 25-lecia członkowie zespołu życzą Państwu Rakom długich lat życia w zdrowiu i radości oraz dalszej owocnej pracy twórczej.


W imieniu członków Zespołu "OBLICZA"

Anna Zimna