TWÓRCZOŚĆ W PLENERZE


"Poddając się czarowi przyrody, czuję jak dusza moja śpiewa"

Marian Rak


Ileż radości i artystycznej satysfakcji sprawia twórcom zespołu "OBLICZA" praca w plenerze. Wtedy to, w miesiącach letnich organizujemy wyjazdy autokarem w czarujący świat przyrody. Wyobraźnią twórcy atakują tu na każdym kroku zaskakujące zderzenia potężnych sylwetek architektury przemysłowej z sielankową romantyką pejzażu.
Oto falujące łany złotego zboża, odurzający zapach igliwia i zielska, spróchniałe, budzące prawdziwą grozą swą dawną potęgą zwalone pnie królewskich dębów i buków o kosz­ marnie pofałdowanej korze, ich zbutwiałe przepastne oczodoły w postaci upiornych dziupli, świadczące o nieuchronnym przemijaniu, oto spowite w opadającej szarofioletowej mgle knieje i kępy sitowia, mieniące się oliwkową zielenią stawy i zalewiska leśne, pełne grozy bagna i bajora, otoczone tajemniczymi zaroślami jak również i wszystkie piramidy hałd utopione w bujną zieleń przyrody, demoniczne pióropusze kłębiących się ponuro dymów na tle błękitu nieba, złowróżebne płonące baterie koksowni, obracające się koła starych szybów, tętniące życiem skupiska energii ludzkiej, wreszcie potężne stalowe konstrukcje i kompozycje betonowych brył będących ostatnim wyrazem nowoczesności górniczego budownictwa - oto motywy stanowiące dla twórcy szczególny rodzaj inspiracji.

Powstałe prace malarskie i rysunki będące wynikiem fascynacji, emocji i wzruszeń, jakie dostarcza nam przyroda oraz dzieła rąk ludzkich nie są kopią zaobserwowanej rzeczywistości lecz jej interpretacją - interpretacją, zrealizowaną przez jakże wrażliwych utalentowanych i mądrych twórców - komentatorów.

Marian Rakplener
Przed wyjazdem w plener Paweł
Witkowski (pierwszy z prawej)
kierowca i przyjaciel towarzyszący
nam już od 15-lat w wyjazdach
plenerowych
plener
Do pracy w plenerze czekamy na autokar
przed zajazdem Pod Wesołą Kobyłką
(Stodoły koło Rybnika)
plener
plener
Gęste zarośla (tajemnicze zalewiska w rezerwacie przyrody p.n. Łężczok
(koło Raciborza) są źródłem inspiracji do działań twórczych.


Przyjaźń drzew
Halina Mika  „Przyjaźń drzew”
Przystań
Maksymilian Hojka  „Przystań”
Po katakliźmie
Janusz Zgoł  „Po katakliźmie”
Prześwity
Janusz Zgoł  „Prześwity”
Koksownia Radlin
Jan Śliżewski  „Koksownia Radlin”
Stary młyn w Rybniku
Jan Śliżewski  „Stary młyn w Rybniku”
Moja Grecja
Andrzej Dyrcz  „Moja Grecja”
Skutek
Andrzej Dyrcz  „Skutek”
Stodoła na Mośniku
Walentyna Klimkiewicz  
„Stodoła na Mośniku”
Odbicie
Józefa Mateja  „Odbicie”
Sypaniec
Kazimiera Drewniok  
„Sypaniec” Stribožice (Czechy)
Zabytkowa kolejka
Teodor Godziek  
„Zabytkowa kolejka wąskotorowa
w Rudach Raciborskich”
Stodoła na Mośniku
Elżbieta Rozkwitalska
„Stodoła na Mośniku”
Leśniczówka na Gzelu
Irena Żuchowska  „Leśniczówka na Gzelu”
Przystań kajakowa
Irena Żuchowska  „Przystań
kajakowa” (Zalew Elektrowni Rybnik)
Drapieżne korzenie
Irena Żuchowska  
„Drapieżne korzenie”
Urok starej stodoły
Kazimiera Drewniok
„Urok starej stodoły”
Radlińskie
Anna Cyran-Polnik
„Radlińskie”
Pod mamucią skocznią
Anna Cyran-Polnik
„Pod mamucią skocznią”