Interpretacje Destrukcji


Heurystyka, to metoda samodzielnego rozwiązywania zagadnień oraz świadomego rozwijania własnego spojrzenia, własnej osobowości twórczej. Twórcy z prawdziwego zdarzenia nie kierują się jedynie tym, co widzą, lecz przede wszystkim tym, co widząc odczuwają i co przeżywają. Zadają sobie pytanie jaki jest ich wewnętrzny pejzaż, jaki jest ich stosunek do otaczającej nas materii życia. Każdy człowiek ma przecież własne doświadczenia, własne i tylko jemu przynależne obszary wzruszeń. To samo wydarzenie, te same sytuacje, pobudzają każdego do diametralnie różnych działań i odruchów, a twórcę do komentowania, czyli do kreatywnego ujęcia zjawiska. Mamy wtedy do czynienia z iluminacją jaźni, z olśnieniem, z widzeniem wewnętrznym - widzeniem duchowym.

Prace członków zespołu wielokrotnie nagradzane, eksponowane są na wystawach twórczości amatorskiej w kraju i za granicą. Wiele spośród nich znalazło swoje miejsce w regionalnych zbiorach muzealnych oraz w zbiorach instytucji państwowych. Są również w posiadaniu osób prywatnych w kraju i za granicą.
Działalność zespołu była tematem kilkudziesięciu prac magisterskich, dyplomowych, reportaży prasowych i telewizyjnych oraz audycji radiowej "Cztery pory roku". W 1982 roku weszła w skład kolorowego i udźwiękowionego filmu o sztuce, zrealizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Katowicach oraz Wytwórnię Filmów Telewizyjnych "Poltel". Za dotychczasową wybitną działalność artystyczną Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku przyznało w latach 1987 - 90 złote i srebrne odznaki "Zasłużony Dla Miasta Rybnika" Edwardowi Dębowskiemu, Kazimierze Drewniok, Norbertowi Fraiowi, Maksymilianowi Hojce, Irenie Wiktor, Janowi Śliżewskiemu, Eugeniuszowi Kretkowi, Konradowi Szczuce, Janinie Kubik oraz Magdalenie Szołtysek, seniorce zespołu, której oprócz Złotej Odznaki przyznana została "Nagroda Prezydenta Miasta Rybnika". W 1992 r. Nagrodę tę otrzymała również Kazimiera Drewniok, a 1997 r. Norbert Frai. Natomiast Tadeusz Gryt otrzymał "Listy Gratulacyjne" od Prezydenta Miasta Rybnika, Dyrektora Woj. Ośrodka Kultury w Katowicach oraz od Dyrektora Rybnickiego Ośrodka Kultury.


W obrazach prezentowanych w tej kategorii przewija się tautologicznie szeroko potraktowany problem ZŁA, DESTRUKCJI I PRZEMIJANIA. Wobec panującego na świecie terroryzmu, okrucieństwa, gwałtu i przemocy oraz wprost przerażających perspektyw rozwoju zdehumanizowanej myśli technicznej, jak również wobec bezmyślnego zakłócania równowagi ekologicznej, twórcy próbują ukazać destrukcję w różnych jej postaciach i mutacjach.
Nic zatem dziwnego, że na obrazach widzimy okaleczone i zużyte przedmioty codziennego użytku, czaszki ludzkie, czaszki zwierzęce, stosy brudnych, zakurzonych, dziurawych gałganów, maski przeciw-gazowe, zastygłe w bezruchu zdekompletowane manekiny, okaleczone i popękane lalki, oplatane pajęczyną krwiożerczych lian i korzeni.
To znamiona upływającego czasu - nie tylko starzenie i zużywanie się elementów, ale także agresja ciemnej strony istoty ludzkiej. NIESTETY, TAKI JEST LOS WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA - W TAKICH CZASACH ŻYJEMY.

Marian Rak


Kazimiera Drewniok
"Czaszki"

[Rozmiar: 22848 bajtów]
Kazimiera Drewniok
"Objawy zaborczości"
plener
Barbara Jaruszewska
"I tylko to zostało"
plener
Barbara Jaruszewska
"Widma toni morskiej"
plener
Barbara Jaruszewska
"Dekonstrukcja"
plener
Magdalena Bieńkowska
"Kto mnie jeszcze zechce"
plener
Andrzej Dyrcz
"Pamięci Jimmy Hendrixa"
plener
Andrzej Dyrcz
"Piętno przeżyć"
plener
Norbert Frai
"Sweter mojego ojca"
plener
Norbert Frai
"Ostatni Taniec"
plener
Norbert Frai
"Przeminęło"
plener
Katarzyna Gebaüer
"Nawiedzona"
plener
Ewelina
Szarowska-Francus
"Katedra"
plener
Ewelina Szarowska-Francus
"Błaganie"
plener
Teodor Godziek
"Nostalgia"
plener
Teodor Godziek
"Przemijanie"
plener
Józefa Mateja
"Chęć dominacji"
plener
Józefa Mateja
"Nekrozja"
plener
Krystyna Misala
"Podsycanie zła"
plener
Krystyna Misala
"Potencjał siły"
plener
Walentyna Klimkiewicz
"Agresja"
plener
Walentyna Klimkiewicz
"Zagmatwanie"
plener
Elżbieta Prucnal
"Erupcja"
plener
Elżbieta Prucnal
"Wirujący element"
plener
Marlena Dyk
"Skutek"
plener
Magdalena Niewelt
"Spękania"
plener
Krystyna Skupień
"Omotane"
plener
Krystyna Skupień
"Skazani na ..."
plener
Krystyna Skupień
"Lęki"
plener
Monika Horyśniak
"Transformacja korzenia"
plener
Janusz Zgoł
"Czerwony parasol"
plener
Janusz Zgoł
"Znamię czasu"
plener
Janusz Zgoł
"Minęło"
plener
Barbara Pyrek
"Rozkład elementów"
plener
Anna Zimna
"Zwiastun zagłady"
plener
Anna Zimna
"Zagadkowa istota"
plener
Magdalena Lukas, Julia Porwoł-Adamczyk (praca wspólna)
"Przenikanie skojarzeń"